Tar fri: Jørgen Kristiansen og Kristina Haugland Kristiansen tar med seg barna Fredrik (7), Oscar (13) og Henrik (11) på familiebibelskole.  Foto: Privat

Varaordfører tar med seg familien på bibelskole

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)

Tjenestedeling i NLM

debatt

Behovet er til stede for å snakke sammen ansikt til ansikt. Likevel er det noen som misforstår, og derfor et nytt innlegg fra meg.

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)