FÅTT NOK: Kristenhumoristen Torolf Nordbø, kjent som «Han Innante», melder seg inn i Partiet Dei Kristne.Foto: Dagen arkiv.

Torolf Nordbø melder seg inn i De Kristne

Selv om det blir bråk

nyhetskommentar

Det er verken forskningsfronten eller folkemeningen som avgjør hvorvidt Jesus Kristus faktisk og fysisk stod opp fra de døde.

Gud har regien!

andakt

«Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all Åndens velsignelse i himmelen» (Ef 1,3).