TREKKER SEG: Trine Overå Hansen, her sammen med partileder Erik Selle, trekker seg som nestleder i Partiet De Kristne.  Foto: Dagen-arkiv

Full splid i Partiet De Kristne – nestleder går av

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)

Tjenestedeling i NLM

debatt

Behovet er til stede for å snakke sammen ansikt til ansikt. Likevel er det noen som misforstår, og derfor et nytt innlegg fra meg.

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)