TOALETTARBEIDER: Medlem av en lavkaste i India renser et toalettavløp. Det samme arbeidet er «forbeholdt» mange kristne i Pakistan som blir betrakatet som urene.  Foto: Deepak Sharma, AP/NTB scanpix

Dette 
er jobben 
for mange 
kristne 
i Asia Bibis hjemland

Tilgivelse

andakt

Den som av hjertet kan tilgi sin neste, vil oppleve en befrielse.