HÅP: Jeg håper at vi kan støtte papirløse, slik at de kan tjene penger til livsopphold, sier biskop emeritus Tor Berger Jørgensen  Foto: Johannes Eek Reindal

Biskop ber kirken ansette papirløse

Gullgraving

andakt

Når får vi lyst til å be? Når vi holder på å synke, eller også når vi begynner å skjønne hvem Jesus er?