Vakthold: Pakistansk politi står vakt utenfor høyesterett i Islamabad. Domstolen gjorde det i går kjent at den dødsdømte kristne kvinnen Asia Bibi er frikjent for blasfemi. Nyheten ble møtt med raseri fra radikale islamister.  Foto: Anjum Naveed

I alarmberedskap 
etter blasfemidom