OPPGJØR: Pennsylvania, USA, er blant stedene overgrepsskandalen i Den romersk-katolske kirken nå avdekkes. Foto: Matt Rourke/AP

Overgrepsanklager mot nesten 700 prester i USA

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)