22 sentre over hele landet hje
...
22 sentre over hele landet hjelper incestutsatte og pårørende. Mange av brukerne var svært unge da de ble utsatt for seksuelle overgrep. Illustrasjonsfoto: Jo E. Brenden / NTB scanpix
Kraftig økning i nettovergrep – Barnehuset i Bergen oppretter spesialgruppe
Del
Dark Room-komplekset fører til at flere står fram som overgrepsofre. Nå oppretter Barnehuset i Bergen en egen spesialgruppe for nettrelaterte overgrep.

Hovedtyngden av sakene spesialgruppen skal jobbe med, er typiske nettovergrepssaker hvor barn er blitt lurt, lokket og truet til å sende fra seg bilder og videoer med seksualisert innhold, som oftest av seg selv. I noen tilfeller dreier det seg også om fysiske møter med en overgriper. Gruppen består av tre personer med spesialkompetanse på overgrep mot barn.

De siste årene har antall slike saker vokst kraftig i rettssystemet og resultert i en rekke strenge dommer mot voksne menn som har begått nettovergrep mot ofte flere titalls barn gjennom forskjellige chattekanaler på nettet. Bare i løpet av snaut halvannet år har Barnehuset i Bergen gjennomført 74 tilrettelagte avhør i saker som omhandler nettrelaterte overgrep mot barn og unge.

Det finnes til sammen elleve barnehus, fordelt på hele landet.

Seniorrådgiver Marion Ophaug ved Barnehuset i Bergen mener oppmerksomheten rundt bergenspolitiets store Dark Room-operasjon har bidratt til at flere tør komme fram og anmelde overgrep de er blitt utsatt for.

– Vår erfaring er at denne type overgrep får like store konsekvenser som andre typer seksuelle overgrep, og vi vet at det er mye skam og skyldfølelse knyttet til hendelsene, sier Ophaug.

dark-room-barnehuset,innenriks,nyheter,Kriminalitet og rettsvesen,seksualforbrytelser,norge,Riksnyheter,hordaland,overgrep,barnehuset,mindreårige,seksuelle overgrep,barn,nettovergrep,dark room,barnehuset i bergen,marion ophaug,kriminalitet,seksualitet