22 sentre over hele landet hjelper incestutsatte og pårørende. Mange av brukerne var svært unge da de ble utsatt for seksuelle overgrep. Illustrasjonsfoto: Jo E. Brenden / NTB scanpix

Flere henvender seg til incestsentrene

KrF i spill - med kurs mot venstre

debatt

KrF har siden 2005 manglet evne til å kapre velgere fra andre partier. De mangler også nå evne til å ta vare på egne velgere, noe dagens situasjon rundt sperregrensen viser.

KrF og Sp har mykje felles

synspunkt

I aukande grad ser eg at det opnar seg større rom for gjennomslag i denne typen verdisaker saman med Sp og Ap. Eg trur ikkje det blir enkelt, og kanskje vil forhandlingar vise at det ikkje går. Men eg meiner KrF, som sentrumsparti, må kunne prøve.