SA OPP: Helge Standal sa opp jobben som prest i Den norske kirke etter vedtaket om å innføre vigsel for likekjønnede.  Foto: Tore Hjalmar Sævik

Anbefaler prester å velge Frikirken

Gullgraving

andakt

Når får vi lyst til å be? Når vi holder på å synke, eller også når vi begynner å skjønne hvem Jesus er?