Tilbedelse: Unge mennesker tilber under pinsevennenes lederkonferanse i Oslo i februar.  Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Samler tusen for å lære om lovsang

Israel med kristen utsending

Ambassadør

George Deek, tidligere fungerende ambassadør i Norge, er blitt utnevnt til Israels nye ambassadør i Aserbajsjan.

Gullgraving

andakt

Når får vi lyst til å be? Når vi holder på å synke, eller også når vi begynner å skjønne hvem Jesus er?