BÅND: Pan Chuanbin, divisjonsdirektør, 2. divisjon, Shaanxi religiøse byrå overrekker en gave til Øyvind Haraldseid, generalsekretær i Misjonskirken. I bakgrunnen til høyre står Ma Jing, fra United Front Work Department. Til venstre to av de kinesiske pastorene.  Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Kinesiske kommunister på kristen konferanse

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)