ASYLMOTTAK: – Vi har ikke funnet noen som vil ta over hele området, så vi utvikler det bit for bit, sier Trude Andersen, daglig leder i Ormseter AS. Stedet har fungert som asylmottak de siste 19 årene.  Foto: Frida Blaker, Utsyn

Tidligere asylmottak og leirsted blir hyttegrend

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)

Tjenestedeling i NLM

debatt

Behovet er til stede for å snakke sammen ansikt til ansikt. Likevel er det noen som misforstår, og derfor et nytt innlegg fra meg.

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)