REAKSJONER: Filmen «Et helt halvt år» har ført til protestaksjoner i USA og Storbritannia på grunn av et budskap om aktivt dødshjelp. I Norge har Menneskeverd og Norges handikapforbund laget en opplysningsaksjon på Facebook. 
  Foto: Alex Bailey, SF Norge AS

– Romantisering av assistert selvmord