FRUKBART: Paul Anderson mener sårbarhet er viktig i relasjoner og at det kan bære store frukter.  Foto: Stein Gudvangen

Åpnet Oase med tale om sårbarhet

Tro og ærlighet

andakt

«Falske lepper er en styggedom for Herren, men de som går ærlig fram, er ham til behag.» Ordspråkene 12,22 (Studiebibelen).