VIKTIG SIGNAL: Generalsekretær i Laget, Karl-Johan Kjøde, meiner brevet fra KD og LNU sender eit viktig politisk signal og vonar det skal hjelpa dei i saker der rektor nektar elevar å driva skulelag på skulen.  Foto: Ingunn Marie Ruud, KPK

Vonar fleire rektorar vil tillata kristne skulelag