UTVALGT: – Vi erkjenne at jødene er et utvalgt folk som har en særskilt rolle i frelseshistorien, sier leder for Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem i Norge, Dag Øyvind Juliussen. Her taler han på et seminar på IKAJs Sommerkonferanse i Kristiansand i helgen med rundt 500 tilhørere på kveldsmøtene.  Foto: John Solsvik

– Må vise jødene et nytt bilde av kristendom

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)