STRATEGI: Rundt 1.000 mennesker ble i går ettermiddag fordelt på 200 grupper hvor oppgaven var å drøfte NLMs strategi fra 2020 og fremover.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

Det som står fast og det som må endres

Jesus ute

andakt

«Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.» (Matteus 25:40)