LÆRING: I enhver læringsprosess ligger det også et behov for å undersøke om det vi hører faktisk er sant, skriver Tarjei Gilje. På bildet ser vi Pinsebevegelsens leder Sigmund T. Kristoffersen, avbildet under Led 18 i februar.  Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Den vanskelige samtalen

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)