Himmelen over Stockholm var tirsdag morgen langt mørkere enn vanlig, noe som har fått svenskene til å undre seg over hva som skjer.

Uro og undring over uvanlig mørk himmel over Stockholm

Følge strømmen?

andakt

«Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal gå. Jeg lar mitt øye hvile på deg og gir deg råd.» Salme 32,8.