Bibelselskapet og frivillige fra lokale kirker sørger for nytestamenter til fronten. Arthur Pavenko fra Transfigurasjonskirken i Slavjansk og Bernt Greger Olsen fra Det norske bibelselskap får militær hjelp til å bære.  Foto: Kari Fure

Til fronten med ullsokker og bibler

Bokanmeldelse: «Forfriskende, men ujevnt»

Bokanmeldelse

Alt i alt vil jeg berømme Elsbeth og Sten Sørensen for det omfattende arbeidet de har gjort. Jeg tror de har banet vei for lignende framstøt, og blir ikke overrasket om i neste i rekken i Bibelselskapet.

Gullgraving

andakt

Når får vi lyst til å be? Når vi holder på å synke, eller også når vi begynner å skjønne hvem Jesus er?