Riksadvokaten ønsker å lempe på det strenge regelverket for avhør av barn i vold- og overgrepssaker. Forslaget får motbør fra flere hold. Bildet viser et rom i Barnehuset på Hamar som blir brukt i forbindelse med intervjuer av barn i overgrepssaker. Foto: Jo E. Brenden / NTB scanpix

Riksadvokaten vil forlenge frist for avhør av barn