BØNN: Muslimer ber under feiri
...
BØNN: Muslimer ber under feiring av Abrahams offervilje i Istanbul. Foto: Lefteris Pitarakis/AP Photo
Nytt muslimsk nettverk får statsstøtte i stedet for IRN
Del
Muslimsk Dialognettverk får for første gang statsstøtte, mens Islamsk Råd Norge ikke får noe.

I statsbudsjettet er det foreslått å sette av en halv million kroner til tiltak i regi av dialognettverket, skriver Vårt Land.

Muslimsk Dialognettverk ble opprettet i fjor av fem organisasjoner som brøt ut av Islamsk Råd Norge (IRN). IRN mistet senere statsstøtten.

De fem organisasjonene er Det Islamske Forbundet (Rabita), Det Islamske Fellesskap Bosnia og Herzegovina, Albansk Islamsk Kultursenter, Islamic Cultural Centre og Center Rahma.

Oppfylte ikke kravene

IRN fikk i 2017 opprinnelig et driftstilskudd på 1,3 millioner kroner, men 650.000 av dette ble holdt tilbake og utlyst til andre dialogtiltak da IRN ikke oppfylte kravene for støtten.

I 2019 er det i stedet Muslimsk Dialognettverk som ligger an til å få støtten for første gang.

– Vi takker for tilliten og ser at vi har et stort ansvar foran oss, sier Senaid Kobilica i MDN.

paywall
paywall
paywall
sb-muslimske nettverk,innenriks,nyheter,Økonomi og næringsliv,økonomisk politikk,norge,islam,muslimer,islamsk råd norge,irn,muslimsk dialognettverk norge,muslimsk dialognettverk,det islamske forbundet,det islamske forbundet rabita,det islamske fellesskap bosnia-hercegovina,albansk islamsk kultursenter,islamic cultural centre,center rahma