Barneombud Anne Lindboe kalte
...
Barneombud Anne Lindboe kalte inn flere organisasjoner Amnesty, Redd Barna, Norges Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norsk forening for asylsøkere (NOAS) inn til hastemøte om flyktningkrisen. Fra v. Thale Skybak Redd Barna, Anne Lindboe, Tom Hjertholm i Norsk Folkehjelp, John Peder Egenæs Amnesty International i Norge og Mona Reigstad Dabour i NOAS. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Krever bedre innsats for flyktningbarn
Del
Måten barn og enslige mindreårige asylsøkere blir tatt imot på i Norge, er svært bekymringsfull, mener barneombud Anne Lindboe.

– Flyktningsituasjonen må anses som en akutt humanitær krise, også her i Norge, sier Lindboe til NTB. Hun utfordrer regjeringen til å ta grep.

– Regjeringen må trykke på katastrofeknappen og sette inn en ekstra innsats. Vi må handle nå, oppfordrer hun.

Onsdag kalte hun flere organisasjoner – Amnesty, Redd Barna, Norges Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norsk forening for asylsøkere (NOAS) – inn til hastemøte om flyktningkrisen.

Barneombudet har mottatt en rekke bekymringsmeldinger fra både helsepersonell, organisasjoner og frivillige når det gjelder flyktningbarn.

– De har behov for både omsorg og helsehjelp som de ikke får i dag, sier Lindboe.

Hun karakteriserer hjelpen som flyktningene får, som fragmentert klatting.

– Den er tilfeldig og består for en stor del av innsats fra frivillige.

flyktning-barneombud,innenriks,nyheter,politikk,Flyktninger og asylsøkere,norge,Riksnyheter,flyktningbarn,asylsøkere,mindreårige,flyktninger,barneombudet,anne lindboe,humanitære kriser,amnesty,redd barna,norges røde kors,norsk folkehjelp,noas