Virke og Handel og Kontor ber Venstre klargjøre flere sentrale elementer i sin modell for søndagsåpne butikker. Mange sentrale samfunnsaktører er mot ytterligere søndagsåpning, noe som blant annet kom fram i årets 1. mai-tog i Trondheim. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Handelen vil vite hva Venstre vil om søndagsåpning

Religionspopulister kan skape Trump-tilstander i Norge

debatt

Et økende antall kristne virker til å rømme fra avisene som berører kritiske elementer blant kristne. Ideelt skal visstnok ikke kristne kritiseres overhodet, men beskyttes fra all kritikk, mens alle andre enn dem selv kommer gjerne kan komme i søkelyset.

Skatten

andakt

For der skatten din er, vil også hjertet ditt være. Matt 6:21