Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) mottok for nesten et år siden en rapport om ordningen for endring av juridisk kjønn, og om helsetilbudet til personer med kjønnsdysfori. Rapporten ble overlevert av Kari Paulsrud, leder for ekspertgruppen som har gjort undersøkelsene. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Flere land har åpnet for et tredje kjønnsalternativ

KrF og Sp har mykje felles

synspunkt

I aukande grad ser eg at det opnar seg større rom for gjennomslag i denne typen verdisaker saman med Sp og Ap. Eg trur ikkje det blir enkelt, og kanskje vil forhandlingar vise at det ikkje går. Men eg meiner KrF, som sentrumsparti, må kunne prøve.