Den norske kirkes biskoper. Helga Haugland Byfuglien, Bispemøtets preses, Ole Chr. M. Kvarme, Oslo, Atle Sommerfeldt, Borg (Fredrikstad), Solveig Fiske, Hamar, Per Arne Dahl, Tunsberg (Tønsberg), Stein Reinertsen, Agder og Telemark (Kristiansand), Erling J. Pettersen, Stavanger, Halvor Nordhaug, Bjørgvin (Bergen), Ingeborg Midttømme, Møre (Molde), Tor Singsaas, Nidaros (Trondheim), Tor Berger Jørgensen, Sør-Hålogaland (Bodø), Olav Øygard, Nord-Hålogaland (Tromsø). Arkivbilde

Bispemøtet vil ha liturgi for vigsel av likekjønnede