NY GIV: Sylvi Listhaug (Frp) s
...
NY GIV: Sylvi Listhaug (Frp) snakker rett til hjertet til mange kristenvelgere i skjæringspunktet mellom Frp og KrF. Men det segmentet er ikke så stort, ifølge valgforsker Bernt Aardal. Her fra besøk hos Frelsesarmeen i Bærum. Foto: Gorm Kallestad, NTB Scanpix
Asylreturer tvinger Listhaug til Stortinget
Del
Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) er hasteinnkalt til Stortinget i kveld for å svare på spørsmål om den omstridte utsendelsen av asylsøkere til Russland.

SV fikk ved lunsjtider gehør for anmodningen om å kalle inn Listhaug ved møteslutt tirsdag. Grunnlaget er paragraf 54 i Stortingets forretningsordning som åpner for dette i «saker som det av spesielle grunner er ønskelig å ta opp straks.»

– Dette er en sak som ikke kan vente. Rapporter i mediene tyder på at utsendelsene allerede er i gang, sier SV-leder Audun Lysbakken til NTB.

Han viser til at asylsøkere nå er i ferd med å returneres til Russland over Storskog, i henhold til den omstridte instruksen av 24. november som FNs høykommissær for flyktninger har kritisert.

Forsvunnet

Rundt 40 asylsøkere har ifølge NRK forlatt Oscarsgata mottak i Vadsø i frykt for å bli tvangsutsendt til Russland.

– Statsråden bør opplyse Stortinget om syriske asylsøkere uten varig oppholdstillatelse i Russland, er blant de utsendte, sier Lysbakken til NTB.

Han vil vite hvordan statsråden forsikrer seg om at norske myndigheter ikke sender tilbake flyktninger som risikerer å bli videresendt til et land hvor de blir utsatt for forfølgelse, tortur, umenneskelig behandling eller død.

Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig ba mandag Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg stanse utsendelsen av asylsøkere til Russland.

40 asylsøkere har forsvunnet fra mottak i Vadsø  

Sterk kritikk

For snaut to uker siden sendte Helsingforskomiteen, Amnesty og NOAS et brev til FN der de ba om en vurdering av asylinstruksen som justisminister Anders Anundsen (Frp) kunngjorde 24. november i fjor. Fredag kom svaret.

– Vi er ganske enkelt ikke enig i at man kan anse Russland som et trygt land for personer som trenger beskyttelse, sa UNHCRs europasjef Vincent Cochetel til NTB.

I løpet av høsten i fjor syklet over 5.500 asylsøkere til Norge fra Russland over Storskog i Finnmark.

– Profilen til mange av disse tilsier at de har behov for beskyttelse. De kommer fra land som produserer asylsøkere, med utstrakt brudd på menneskerettighetene, sier Cochetel.

UNHCR mener at utsendelse som begrunnes med at en asylsøker ikke har papirene i orden, bryter med FNs flyktningkonvensjon av 1951.

Vil ikke snu

Regjeringen har til nå ikke villet endre instruksen om retur av asylsøkere til Russland trass i krass kritikk fra FN. Statsminister Erna Solberg (H) mener utsendelsene er innenfor rammen av internasjonale forpliktelser.

– Regjeringen bør ta kritikken fra FN alvorlig, sier assisterende generalsekretær Gunnar Ekeløve-Slydal i Helsingforskomiteen til NTB. Han mener regjeringen reduserer uenigheten med FN til et spørsmål om juridiske fortolkninger, noe som forundrer ham.

– Når kritikken er så klar som den er, så er det vanskelig å forstå regjeringens linje. Høykommissæren for flyktninger er den fremste autoriteten når det gjelder denne delen av internasjonal lov, sier han.

Uklart når

Det er uklart når statsråden vil bli stilt spørsmål fra SV og de øvrige partiene tirsdag, men Stortinget har pause mellom 16 og 17.15 i anledning en mottakelse for diplomater. Utspørringen vil altså skje før eller mest sannsynlig etter dette.

Sist gang en statsråd ble hasteinnkalt til Stortinget var i desember 2014, da Venstre og KrF avkrevde svar fra justisminister Anders Anundsen (Frp) om utsendelse av asylbarn.