MANGLER KUNNSKAP: Norske menigheter mangler kunnskap om profilering på sosiale medier, mener eksperter. Illustrasjonsfoto: Ason Howie/CC/Flickr

– Mange menigheter har et ubevisst forhold til sosiale medier

Juleforkynnelse for naboene

andakt

I år håper jeg at julepredikantene vil lære av den sangen: Kom til saken, både for deres skyld som bekjenner troen og for naboenes skyld.

Juleforkynnelse for naboene

andakt

I år håper jeg at julepredikantene vil lære av den sangen: Kom til saken, både for deres skyld som bekjenner troen og for naboenes skyld.