Ortodoks: Et barn på armen til en ortodoks kvinne under messen til Den eritreisk koptiske kirke i Norge.  Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Flere frikirke-kristne enn muslimer

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)