KIRKEVALG: Medlemmene i Den norske kirke skal velge nye menighetsråd og bispedømmeråd i år. I år er det flere lister å velge mellom. Her fra Sofienberg menighet i Oslo i 2013.  Foto: Johannes Ek Reindal

Kamp om listene ved kirkevalget

KrF er KrF uansett

Samfunn

KrF er inne i en krevende tid, og det er også vi i KrFU. Prosessen som er valgt for å bestemme veivalg, er åpen og ekstern, og mye av debatten foregår i mediene. Da er det lett at situasjoner tilspisser seg litt ytterligere.

Følge Jesus

andakt

Et Guds barn vil gjerne gjøre som Jesus, følge i hans fotspor.