GATENÆRT MISJONSSENTER: Salem i Trondheim ønsker å samle Normisjons arbeid i Midt-Norge i et bygg som gjenspeiler menighetens arbeid med byens risikoutsatte og vanskeligstilte ungdommer. Illustrasjon: Salem

Drømmer om nytt misjonssenter

Ny samlivsetikk utfordrer lokalt

Menighetsdoktoren

«Det skjer en enorm endring i samfunnets forståelse av etisk spørsmål knyttet til familie og samliv. Hvordan bør vi som lokale kirker forholde oss til dette?»

Gullgraving

andakt

Når får vi lyst til å be? Når vi holder på å synke, eller også når vi begynner å skjønne hvem Jesus er?