KVINNER: Ingrid Vad Nilsen (i midten) blir ny kirkerådsdirektør. Fra før er Kristin Gunleiksrud Raaum (til venstre) leder i Kirkerådet og Helga Haugland Byfuglien preses i Den norske kirkes bispekollegium. Foto: Fotokollasj (f.v) Ned Alley, NTB Scanpix, Privat, Berit Roald, NTB Scanpix

Kvinner styrer Den norske kirke

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.

Lykkeland

kulturnotat

Serien så langt gir inntrykk av at bedehusbyen Stavanger måtte ta et oppgjør med kristen tro og tradisjonelle kristne verdier for å kunne ta steget over i det forlokkende lykkelandet.

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.