KANDIDAT: Merete Thomassen er en av kandidatene til å ta over som biskop i Tunsberg bispedømme etter Per Arne Dahl.  Foto: Stein Gudvangen

Hun er en av bispekandidatene