BE: På sommerens generalforsamling var det satt av tid til å be for veien videre.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

Normisjon stenger døren for pressen

Fylkesleder trekker seg

KRF

KrFs fylkesleder Dag Sele i Hordaland går av halvveis i perioden ette at KrF gikk i regjering med Frp.

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)