FLYTTES: Tidlig i desember ble
...
FLYTTES: Tidlig i desember ble det vedtatt at Gå Ut Senteret, som er Normisjons eneste misjonsskole, flyttes fra Hurdal til Trondheim. Foto: GUS
Gå ut Senteret i Hurdal blir leirsted
Del
– Vi håper at det skal bli mer liv på GUS i Hurdal enn noen gang, sier styreleder Ole Martin Rudstaden.

Normisjons storstue forblir i organisasjonen. Mandag ble det kjent at Gulsrud booking går inn som samarbeidspartner og at lokalene på Hurdal vil bli benyttet til leirdrift fra og med 1. juli i år.

– Vi er veldig glade for å ha gjort en avtale med Gulsrud booking om videre drift på Hurdal. Jeg opplever det som viktig og riktig for Normisjon at vi beholder stedet selv, sier styreleder Ole Martin Rudstaden til KPK.

– Spennende driftsmodell

Etter å ha vurdert både salg og langtidsuttleie, blant annet til rusomsorgsorganisasjonene P22 og Maritastiftelsen, sier Rudstaden at alternativet med Gulsrud booking ble valgt etter at de fikk presentert en driftsmodell som på sikt kan gi Normisjon en etterlengtet avkastning på stedet.

Det nye navnet på Gå Ut Senteret i Hurdal blir nå «Hurdal Leirsted GUS».

– Vi ser med stor spenning på dette samarbeidet. Når det nå ikke lenger skal drives misjonsskole i Hurdal, så ønsker vi å gjøre grep for at stedet fremdeles skal være et viktig sted for misjon. Vi tror at Hurdal Leirsted GUS har fasiliteter som vil gjøre stedet til et svært populært leirsted, hvor mange mennesker, både store og små, kan bli bedre kjent med Jesus, sier styreleder ved Gå Ut Senteret, Ole Martin Rudstaden.

– Tøft av Normisjon

Are Foss Aasmundrud, daglig leder i Gulsrud booking mener det er tøft av Normisjon å satse offensivt på videre drift av Hurdal i en periode som har vært preget av røde tall, både for Gå ut Senteret, og for sentraladministrasjonen. Likevel mener han Hurdal har de fasilitetene som skal til for å lykkes som leirsted.

– Stedet ligger kun 20 min fra Gardermoen og har plass til opptil 250 mennesker, så her kan man til og med ha flere parallelle arrangement gående. Vi ser frem til å ta fatt på samarbeidet om Hurdal og håper vår kompetanse kan være med å sikre en sunn drift av stedet fremover, sier Aasmundrud.

Underskudd til tross

En sluttrapport fra GUS-utredingen i november 2014 avslører at regnskapsprognosene for fjoråret viste et driftsunderskudd på 2,5 millioner kroner og at senteret samtidig har et lån på drøyt 3 millioner kroner. Likevel mener både Rudstaden og Aasmundrud at man på sikt vil kunne snu prognosene og hente avkastning på leirdriften.

– Vi kan nok ikke regne med å tjene noen penger hverken i år eller neste år, men vi må ha et langsiktig perspektiv og fra 2017 tror jeg vi kan sitte igjen med et sekssifret overskuddstall i årsregnskapene, mener Rudstaden.

– Selv om vi har lyktes på Gulsrud er ikke dette noe som kommer over natten. Vi må jobbe aktivt for å finne ut hva som fungerer på Hurdal, men min erfaring er at dette kan gå bare vi finner de riktige komponentene, sier Aasmundrud.

Enkel driftsfilosofi

I forrige uke ble det kjent at fire av medlemmene forvaltningsstyret til NMS trekker seg i protest mot at organisasjonen ikke avvikler driften av flere av organisasjonens leirsteder, noe de mener ikke er bærekraftig over tid.

Likevel mener Aasmundrud at de etter 6-års erfaring med drift av leirstedet Gulsrud ved Tyrifjorden har bygget opp en driftsmodell som gjør det mulig å drive et leirsted med overskudd.

– Vi passer på at det kun løper kostnader når vi har inntekter. Derfor har vi ingen heltidsansatte, og gruppene må klare seg mye selv. Men vi legger opp til gode rutiner og klargjør alt før besøket slik at gruppene skal føle seg trygge, sier han.

Nye kundegrupper

For å lykkes mener leirsted-gründeren det er viktig å tenke utradisjonelt og åpne opp stedene for grupper også utenfor kristne kretser. Gulsrud har blant annet huset den årlige sommerleiren til AUF de to siste somrene etter Utøya-tragedien.

Røde kors ungdom, KrFU og andre ikke-kirkelig organisasjoner har også vært betydningsfulle kundegrupper selv om rundt 80 % kundene har kirkelig tilknytting, oppgir Aasmundrud.

– Vi må også tenke nytt rundt driften av Hurdal og leie ut til en bredde av eksterne aktører, med mindre det er organisasjoner som motarbeider det Normisjon står for. Det blir heller ikke aktuelt med alkoholservering på Hurdal, medgir Rudstaden.

– «Mest mulig misjon for pengene»

Styrelederen innrømmer at det har vært en krevende prosess å ha ansvaret for å finne en god løsning for både Gå ut Senteret og lokalene i Hurdal etter flere år med økonomiske tap. Han valgte likevel å påta seg styrevervet med intensjonen om å redde skolen og at man fikk til en løsning som ga «mest mulig misjon for pengene».

– Selv om forandringer kan være krevende mener jeg vi nå har fått til den beste totalløsningen, både for Gå ut Senteret og lokalitetene på Hurdal. Jeg tror skolen vil oppleve en positiv oppsving i Trondheim, samtidig som Hurdal fortsatt kan være et sted der mennesker møter Jesus og blir disippelgjort - og vi kan hente overskudd av driften, sier Rudstaden.

 Usikkerhet blant støttespillere

Etter at det ble kjent at misjonsskolen Gå ut Senteret flyttes til Trondheim har det vært knyttet mye usikkerhet og skepsis, både blant skolens ansatte og støttespillere, til hva som ville skje med de tradisjonsrike lokalene på Hurdal.

Avgjørelsen om å flytte misjonsskolen falt mange av skolens og organisasjonens ansatte tungt for brystet, som også fryktet at salg av lokalitetene i Hurdal kunne gå med i dragsuget.

– Mange misjonsvenner føler at Normisjon nå har tatt fra dem det siste som Santalmisjonen brakte med seg inn i fusjonen. Først solgte man eiendommene og Santalgården for å hjelpe på driften av Normisjon og så til slutt tok man Gå ut senteret, uttalte tidligere rektor ved Gå ut Senteret Hans Thore Løvaas til Agenda 3:16 i januar.