HÅP: Knud Jørgensen, tidligere
...
HÅP: Knud Jørgensen, tidligere rektor ved misjonsskolen Gå Ut Senteret, ser et paradigmeskifte også i norsk misjon som gir håp for fremtiden for en organisasjon som sliter økonomisk.
Ber ledelsen kutte antall misjonsland
Del
– Misjon handler ikke om penger, mener Knud Jørgensen. Det står i sterk kontrast til de mange innleggene i debatten tirsdag som nettopp handlet om penger.

Etter fjorårets underskudd på 15 millioner, nedbemanninger og en utvikling som går i retning av færre langtidsmisjonærer ute, var det mange som ytret bekymring for veien videre. Men mange ga også uttrykk for et sterkt håp. En av dem er Knud Jørgensen , tidligere rektor ved Gå Ut Senteret.

– Jeg tror situasjonen tvinger oss til å tenke mer konsentrert, og prioritere bedre, sier han til Dagen.

Kommentar: Kan ikke leve på minnene  

Paradigmeskifte

Jørgensen ser et paradigmeskifte også i norsk misjon som gir håp for fremtiden.

– Misjon handler ikke først og fremst om penger, men om andre viktigere ting: åndelig liv, forbønn og utrustning.

Han formanet ledelsen til å vurdere å kutte noen av de 13 misjonslandene de er engasjert i.

– Organisasjonen har verken ressurser eller ekspertise til det, hevdet han.

– Hvor er nøden for folkeslagene?  

Lettere å engasjere

Jørgensen sier til Dagen at han tror det blir lettere å engasjere misjonsfolket dersom de konsentrerer seg om Asia -basen og Mali og Senegal .

– Så får en del av det andre leve et liv uten at misjonen bruker krefter verken sentralt eller lokalt. Det er ikke lett å engasjere misjonsfolket hjemme når du har det store fragmentariske flimrende bildet, hevder han.

Styreleder Tormod Kleiven avsluttet sitt innlegg med følgende sitat: «Nøden lærer naken kvinne å spinne. Vi er ikke nakne, men vi er godt i gang med spinning av klær som passer for den tiden vi lever i nå».

Åpnet i stjernedryss  

Mistillit

Engasjementet rundt treåsmeldingen var stort, og blant de som holdt innlegg var det et stort flertall av tidligere og nåværende misjonærer.

Flyttingen av Gå Ut Senteret fra Hurdal til Trondheim vakte naturlig nok debatt.

Det samme gjorde prosessen rundt Ingvar Torsvik som først ble tilsatt som generalsekretær, og som måtte slutte før han fikk tiltrådt.

Flere stilte også spørsmål ved hvor stor innflytelse generalforsamlingen egentlig har, og mente at begge sakene burde vært lagt fram der.

Alf Henry Rasmussen rettet sterk kritikk mot Landsstyret og det han omtalte som en skandaløs håndtering av Torsvik-saken, og kom med mistillitsforslag mot det sittende styret. Han fikk ingen applaus for det.

– Vi har sviktet de unge  

Styrket tillit

Det fikk derimot Kurt Hjemdal , tidligere rektor ved bibelskolen i Grimstad . Han ga Landsstyret honnør for at de tok ansvar og sa at han var imponert over måten de taklet sine egne feil.

– Det har styrket min tillit til dere, og jeg vil med glede stemme på deg igjen, sa han, henvendt til nåværende styreleder Tormod Kleiven.

Knud Jørgensen kom med den erkjennelsen at han alltid har ment at lokaliseringen av Gå Ut Senteret i Hurdal har vært problematisk, og at det er et avsides sted.

– Derfor velger jeg midt i sorgen å bli med til Trondheim. Jeg ser planer bli virkelighet, og jeg ser en ny start.

Ja til utfordringen

Solveig Granerud var blant de siste som tok ordet under debatten. Hun påpekte at muligheten til å svare ja på utfordringen til misjon ligger hos misjonsfolket, og ikke hos Landsstyret.

– Vi vet så utrolig godt at det handler om penger, derfor vil jeg utfordre oss alle til å ta en prat med misjonens Herre om din egen givertjeneste og om din forsamlings givertjeneste, sa hun og høstet stor applaus for det.