RÅD: Vårt ønske er at de som ikke har råd skal få delta på lik linje med andre, sier Acta-leder Kristian Sveinall Øgaard.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

Acta har 250.000 å gi bort

Juleforkynnelse for naboene

andakt

I år håper jeg at julepredikantene vil lære av den sangen: Kom til saken, både for deres skyld som bekjenner troen og for naboenes skyld.

Juleforkynnelse for naboene

andakt

I år håper jeg at julepredikantene vil lære av den sangen: Kom til saken, både for deres skyld som bekjenner troen og for naboenes skyld.