GLEDE: Øyvind Dovland frå Evan
...
GLEDE: Øyvind Dovland frå Evangelisk Orientmisjon delte nylig ut kålrabifrø til fire unge pasienter på et tuberkulosesykehus i Nord-Korea. Foto: Ketil Fuglestad
Kjemper mot 
matmangelen 
i Nord-Korea
Del
Norsk hjelp og oppsamling av regnvann kan være redningen for et folk i nød.

Den Evangeliske Orientmisjon og den amerikanske organisasjonen Christian Friends of Korea jobber sammen for å hjelpe Nord-Korea. Misjonær og tidligere fylkesgartner Ketil Fuglestad dro dit for å bidra med sin kompetanse om produksjon av veksthus og oppsamling av regnvann.

– Jeg har vært misjonær i Etiopia tidligere, og vet at denne metoden fungerer. Jeg så hvor lett vannet rant vekk på den harde jordoverflaten uten at jorden fikk trukket vannet skikkelig til seg. Da begynte jeg å grave hull ved plantene slik at vannet skulle samle seg, for at det som var plantet skulle vokse fortere. En grop tar ca 200 liter vann, forteller Fuglestad. Ideen kom fra en Israelsk bok om ørkenplanting kalt «more water in arid land». og Fuglestad er klar på at i Nord-Korea er det veldig tørt akkurat nå.

SYNSPUNKT: Majoritetstyranniet

– Mange av elvene og bekkene er tørket opp, og ligger så og si uten vann. Da vi kom til Nord-Korea 26. mai hadde det ikke regnet på flere uker, og mange av risåkrene sto tørre og var ikke tilplantet. Trafikken på de støvete grusveiene fører til at veistøvet virvles opp og legger seg overalt på alt som vokser, men det kommer ikke noe regn som kan vaske det vekk. Dette gjør at plantenes vekst stopper opp.

MAT: Kålrotproduksjon i full gang i Nord-Korea. Grønnsakene vil være kjærekommen mat for mange. Foto: Den Evangeliske Orientmisjon
 

I løpet av sitt to uker lange besøk var Fuglestad innom 19 forskjellige tuberkulosesykehus, som alle hadde et stort behov etter vann.

– De trenger vann å drikke, vann til matlaging og vann til vasking.

Fuglestad sier reisefølget fikk god kontakt med de ansatte på plassene de besøkte, men ikke med den vanlige mannen i gaten.

– De er tilbakeholdne fordi de ikke ønsker å bli beskyldt for å kommunisere med utlendinger, så vi tar ikke kontakt med dem, men vi fikk delt over tusen pakker kålrabifrø til pasientene på sykehusene vi besøkte.

Fuglestad sier de ikke ser sult på gatene der de ferdes, men at det nakne landskapet uten vegetasjon sitter igjen i hodet hans som et sterkt minne.

– Vi ser ikke sult der vi er, men jeg ikke har sett mange overvektige, for å si det sånn.

Støtter ikke regimet

Den evangeliske orientmisjonen sine styremedlemmer fikk et kall til å hjelpe Nord-Korea i 2011, forteller daglig leder Roald Føreland. I følge FN er 1/3 av Nord-Koreas befolkning underernært, Føreland sier de fokuserer på nøden og ikke på regimet.

– Vi ønsker på ingen måte å støtte opp om regimet, målet er å hjelpe folk som holder på å dø av sult, sier Føreland. Han forteller at de gir vitnesbyrd i handling i stedet for ord, i og med at det ikke er tillatt å evangelisere i Nord-Korea.

– Jeg oppleverer at de respekterer at vi er kristne, og legger til rette for vårt prosjekt. Føreland understreker at Nord-Korea vil ha hjelp til å bekjempe matmangelen.

Den evangeliske orientmisjon har en kontrakt med Nord-Korea sitt helsedepartement om at de skal få komme og hjelpe befolkningen. Føreland tror ikke samarbeidet hadde vært mulig uten koordinator i Orientmisjonen, Sven Erik Johanson, som har et godt forhold til de nordkoreanske myndighetene. Han forteller at han har et stort hjerte for befolkningen i landet.

TØRKE: Tørken i Nord-Korea har ført til ujevn spiring på åkere denne våren, tørken har ført til at planteveksten har stoppa opp og mange åkere har ikke blitt plantet. Foto: Privat
 

Han ble spurt om han ville jobbe i Nord-Korea etter den første sultkatastrofen der i 1999.

– De Nordkoreanske ambassadene omkring i verden ba om hjelp til å håndtere situasjonen. Inkludert den som er i Sverige, mitt hjemland.

Johanson tror samarbeidet med nordkoreanske myndigheter fungerer fordi de er klar over at han er der for å hjelpe.

– Det er det som driver meg. Vi må vi aldri glemme folket som bor der. Systemet er ikke bra, men det kan jeg ikke endre på.

Johanson understreker at når regjeringen ikke gjør det som må gjøres for å hjelpe befolkningen er det opp til nødhjelpsorganisasjoner.

– Jeg skulle ønske regjeringen brukte pengene i landet til jordbruk, bedre hus og levevilkår. Men det gjør de ikke. Så da må vi fokusere på de menneskene som trenger vår hjelp. Om jeg så bare kan hjelpe en person, er det verdt det.

Johanson understreker at han ikke kan beskrive hvordan det er å bo på landsbygden i Nord-­Korea, siden han selv som utlending har høy levestandard når han er i Nord-Korea.

– Jeg er privilegert som kommer dit som utlending. Jeg har det bra og bor på et hotell. Selv om det er mangel på mat har jeg i alle fall penger og mulighet til å gå på butikken å kjøpe noe. Jeg kan ikke se sulten overalt, men det er ingen overflod, sier han.

Bedre Dialog

Geir Helgesen ved The Nordic Institute of Asian studies er ekspert på Nord-Korea. Han sier landet har begynt å åpne seg langsomt men sikkert for bistand utenfra.

– Ledelsen er temmelig klar over behovet for utenlandsk bistand, men er samtidig engstelig for utenlandsk ideologi og politisk påvirkning av befolkningen. Dette mønsteret kjenner vi også fra Kinas utvikling, forteller han.

Helgesen tror omverdenen lettere kan bistå Nord-Korea ved å etablere en dialog.

– Jeg tror det vil lette situasjonen, og det vil gjøre at flere vesten vil kunne forstå hvordan det er i Nord-Korea. Samt at folk i Nord-Korea får en større innsikt i våre samfunns måte å fungere på. En større gjensidig forståelse er en forutsetning for bedre relasjoner, og dermed også en mer effektiv bistand.

REGN: Halvmåneforma plante-groper i terrenget samler opp regn fra et større areal. Denne metoden for oppsamling av nedbør brukar Fuglestad mellom anna i Etiopia og Tanzania. Foto: Ketil Fuglestad
 

Helgesen synes det er problematisk at mange mennesker identifiserer 25 millioner mennesker med landets ledelse.

– Nord-Korea er ikke akkurat vestens kjæledegge. Holdninger mot landet smitter over på landets befolkning. Jeg ønsker ikke å hvitvaske ledelsen i Pyongyang, men jeg vil meget gjerne bidra til at alminnelige mennesker kan få et bedre liv, også hvis de tilfeldigvis er født i den nordlige del av Korea.

Lys i mørket

Den Evangeliske Orientmisjon sitt arbeid i Nord-Korea har fungert bra så langt, sier daglig leder Føreland. Han tror at så lenge de arbeider etter landets spilleregler, vil samarbeidet fungerer bra.

– Vi blir fulgt rundt overalt, men guidene er veldig hyggelige, og de aksepterer vår kristne profil så lenge vi ikke evangeliserer. Vårt vitnesbyrd blir å fylle behovene.

Det oppstår problemer når planene ikke blir fulgt.

– For noen år siden da vi var i Nord-Korea dro en amerikaner på spontan joggetur. Han ble sendt rett hjem og fikk aldri komme tilbake til landet. Det var veldig synd, for han var blant de beste jordbruksekspertene.

I følge FN vil tørken i landet føre til enda større matmangel. For det fryktes en ny sultkatastrofe lik den landet så på 1990-tallet. Føreland ønsker å være et lys for de som holder på å dø av sult.

– Nord Korea er et av de mørkeste stedene i verden, både bokstavelig og åndelig. Vi vil tenne et lys i mørket med prosjektet vårt, avslutter Føreland.

christian friends of korea,den evangeliske orientmisjon,nord-korea,nyheter