Berit Reiss-Andersen, leder av
...
Berit Reiss-Andersen, leder av Nobelkomiteen, med logoen til Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen, ICAN, som er vinner av årets fredspris. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Regjeringen fjernet norsk pengestøtte til fredsprisvinneren
Del
Årets fredsprisvinner, ICAN, fikk tidligere pengestøtte av Utenriksdepartementet. I 2015 fikk organisasjonen avslag på sin søknad og støtten ble kuttet.

– Organisasjonen har lite penger. Vi fikk økonomisk støtte fra den forrige norske regjeringen, men den ble borte under Solberg-regjeringen, sier Grethe Østern fra Norsk Folkehjelp, som sitter i det internasjonale styret for ICAN, til NRK .

Da ICAN fikk avslag på søknaden sin i 2015, begrunnet utenriksminister Børge Brende (H) det med at pengene i stedet måtte brukes på flyktningkrisen.

Flere avslag

Samtidig som ICAN fikk avslag, avslo UD samtlige søknader fra sivilsamfunnsorganisasjoner som arbeider globalt for å forby atomvåpen og opplyse om konsekvensene av eventuell bruk.

– Utenriksdepartementet skjerpet retningslinjene for tilskudd i 2016 etter at OECD påpekte at bistandsmidler er blitt brukt på tilskudd som ikke kvalifiserer som utviklingsbistand. Som følge av denne innskjerpingen har det ikke latt seg gjøre å støtte ICAN og en rekke andre organisasjoner over bistandsbudsjettet, skriver pressekontakt Astrid Sehl i UD i en epost til NTB.

Får trolig ikke støtte framover

Sehl viser til at prosjekter som har ikke-spredning eller nedrusting av atomvåpen som formål, ikke kan rapporteres som utviklingsmidler, ifølge OECD-regelverkets bestemmelse.

– UD mottok i august i år søknad fra ICAN på 21,2 millioner kroner for perioden 2017- 2019. Denne søknaden er nå til behandling i Utenriksdepartementet. Vår foreløpige vurdering er at ODA-kriteriet fremdeles gir problemer for støtte til ICAN over denne ordningen, skriver Sehl.

ICAN har mottatt om lag 25 millioner kroner i støtte fra Norge over bistandsbudsjettet for aktiviteter i perioden 2009-2016, ifølge UD.

Tildelingen av fredsprisen til ICAN har blåst friskt liv inn i den norske atomvåpendebatten. Flere partier krever at Høyre og Arbeiderpartiet snur og går inn for å støtte et internasjonalt forbud mot atomvåpen.

nobel-pengestøtte-regjeringen,innenriks,nyheter,politikk,forsvar,norge,Riksnyheter,fredsprisen,fredspris,ican,utenriksdepartementet,regjering,grethe østern,norsk folkehjelp,børge brende,oecd,astrid sehl,arbeiderpartiet,ap,høyre,atomvåpen