SAMMEN: I dokumentet «Sammen i tjeneste» står det at NLM ønsker kvinnelige forkynnere. Men forsamlingsleder og eldsteråd har et særskilt ansvar for å vurdere forkynnelsen. Bildet viser Japan-misjonær Anna Sæther på generalforsamlingen i 2015.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

Forsamlingsledere snakker lite om konservativt
 kvinnesyn

Bibelbasert om ekteskapet

bokanmeldelse

Denne boken har viktige 
anliggender å gi både til dem som ønsker 
å gå inn i et ekteskap, men like meget 
til dem som er i et ekteskap, eller vurderer 
å gå ut av det samlivet de har sagt ja til.

Korleis ein har forvalta livsgåvene

bokanmeldelse

Det er ei fryd å lesa «Jordmor på jorda», både språk og forteljarstil grip tak i deg på ein måte som gjer deg delaktig i levd menneskeliv.