MENN: Hovedstyret i Norsk Luthersk Misjonssamband består av åtte menn. Kvinner har ingen adgang. Fra venstre: Knut Espeland, Robert Mulelid, Raymond Bjuland (formann), Håvard Måseide (nestformann), Reidar Bøe (1. vara), Kjartan Urangsæter Åsebø, Lars Stensland og Thor Fremmegård.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

– Ingen stillinger bør være forbeholdt menn

Frå bedehus til departement

NY REGJERING

Den nye utvikingsministeren Dag Inge Ulstein har den første leiarerfaringa si frå Norsk Luthersk Misjonssamband.

Slik er vår Gud

andakt

Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Fars favn, han har vist oss hvem han er.