MENN: Hovedstyret i Norsk Luthersk Misjonssamband består av åtte menn. Kvinner har ingen adgang. Fra venstre: Knut Espeland, Robert Mulelid, Raymond Bjuland (formann), Håvard Måseide (nestformann), Reidar Bøe (1. vara), Kjartan Urangsæter Åsebø, Lars Stensland og Thor Fremmegård.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

– Ingen stillinger bør være forbeholdt menn

Gullgraving

andakt

Når får vi lyst til å be? Når vi holder på å synke, eller også når vi begynner å skjønne hvem Jesus er?