DET VIKTIGSTE: – Som leder for NLM Ung opplever jeg at jeg får jobbe med noe av det viktigste i verden, sier Hans Kristian Skaar.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

Nå peker pilene oppover

Er KrF eit sentrumsparti etter 2. november?

KrFs veivalg

No har me i tillegg ein partileiar som har lagt all si tyngde og truverde i sitt råd om å søkja eit samarbeid mellom sentrum og moderate venstre, ein leiar som stadig fleire omtaler som imponerande dyktig, modig og rakrygga.

Følge strømmen?

andakt

«Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal gå. Jeg lar mitt øye hvile på deg og gir deg råd.» Salme 32,8.