GJESTER: Vian Dakhil fra Irak og Mine Yildirim fra Tyrkia var invitert til gjenoppliving av Religionsfrihetsgruppen på Stortinget, her representert ved Abid Raja (V), Tron Helleland (H) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF) (fra venstre).  Foto: Tor Weibye

500 folkevalgte skal kjempe for religionsfrihet

Gud har regien!

andakt

«Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all Åndens velsignelse i himmelen» (Ef 1,3).