UTFORDRENDE: – Jeg regner med at det er utfordrende for noen å finne en plass i et kristent fellesskap, sier Kjetil Fyllingen.  Foto: Astrid Dalehaug Norheim

– Vi ønsker å si «velkommen hjem»

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)