FRA VENSTRE: Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum, Olav Fykse Tveit, generalsekretær i Kirkenes Verdensråd, Kai Steffen Østensen, medlem av Kirkemøtet fra Agder og Telemark bispedømme og vararepresentant på Stortinget for Arbeiderpartiet, sokneprest Sunniva Gylver i Fagerborg menighet, Den norske kirke, Freddy André Øvstegård, stortingsrepresentant Sosialistisk Venstreparti (SV) og kulturminister Trine Skei Grande (Venstre). Skjermdump: Den norske kirke/Facebook

Er kirken i krise?