NEDSLÅENDE: Selv om gjenbruksbutikkene går godt og innsamlingstallene for ordinære gaver viser en liten oppgang, er den økonomiske situasjonen nedslående for Det Norske Misjonsselskap. Bildet er fra generalforsamlingen i 2017.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

Underskudd i Misjonsselskapet – må si opp ansatte