MIFF-MEDLEMMER: Med Israel for fred (MIFF) har hatt en sterk medlemsvekst i ti sammenhengende år, men i fjor var det en svak nedgang. Bildet er fra en markering i Oslo.  Foto: MIFF

MIFF mistet medlemmer for første gang på ti år

Ny samlivsetikk utfordrer lokalt

Menighetsdoktoren

«Det skjer en enorm endring i samfunnets forståelse av etisk spørsmål knyttet til familie og samliv. Hvordan bør vi som lokale kirker forholde oss til dette?»

Gullgraving

andakt

Når får vi lyst til å be? Når vi holder på å synke, eller også når vi begynner å skjønne hvem Jesus er?