NLM: Løveparken barnehage i Fjell kommune er en av NLM sine 40 barnehager med utvidet kristen formålsparagraf. Her forbereder barna seg til påskespill i 2016.  Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Har kvittet seg med 75 barnehager på ti år

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)

Tjenestedeling i NLM

debatt

Behovet er til stede for å snakke sammen ansikt til ansikt. Likevel er det noen som misforstår, og derfor et nytt innlegg fra meg.

Pave i magen

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle 
og tjener for alle.» 
(Markus 9,34–35)