Forebygge korrupsjon: Telenors blå logo er over alt i Myanmar. – At det lyktes for Telenor å få en av de to første konsesjonene for mobiltelefoni, kan kanskje hindre at denne sektoren utvikler en sterk korrupsjonskultur, sier PRIO-forsker Stein Tønnesson.  Foto: Kari Fure

Slik ble lille Norge store 
i Myanmar

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.

Lykkeland

kulturnotat

Serien så langt gir inntrykk av at bedehusbyen Stavanger måtte ta et oppgjør med kristen tro og tradisjonelle kristne verdier for å kunne ta steget over i det forlokkende lykkelandet.

Gud kjenner deg best

andakt

Så glemmer vi at Jesus har lovt å være med oss alle dager, at Han hører før vi ber og at Han til tider bare ønsker at vi skal hvile i Hans løfter.